Okul Öncesi Eğitimin Çocuğun Gelişimindeki Önemi

Çocuk dünyaya geldiğinde tüm dünyası anne ve babasıdır. Anne-baba çocuğunun hayatını ne kadar şekillendirir ve renklendirirse çocuğunun da farklı deneyimler elde edip öğrenmesini kolaylaştırır. Çocukların erken yaşlarda hayatlarında anne- baba başrol olsa da bir süre sonra çocuğunuzun gelişimi esnasında etkiniz azalmaya ve yeterli olmamaya başlar. Bu durumda çocuğunuzun dış dünyaya açılımı gerçekleşmelidir. Dış dünyaya açılımın en önemli ayağı ise çocuğunuzun okul öncesi eğitimine başlamasıdır. Çocukluğun ilk yıllarında ev yaşantısı çocuk için renkli ve merak edilen uyaranlarla dolu bir yer olarak görülse de bir süre sonra ev yaşantısı çocuğun gelişiminde tekrara yol açar. Burada sürekli bakım veren kişi ile sabit bir iletişim, belirli sınırlarda oynanan oyunlar, uyaran yoksunluğu ya da ekran bağımlılığı ile birlikte çok fazla uyaran verilmesi çocuğunuzun gelişiminde duraksamaya yol açabilir. Okul öncesi eğitim alan bir çocuk, evdeki sınırlı yaşantılarının yanı sıra birçok farklı deneyim elde eder.

3 yaşında bir çocuğun beyni, bir yetişkinden 2,5 kat daha fazla çalışır

Araştırmalara göre 3 yaşında bir çocuğun beyni, bir yetişkinden 2,5 kat daha fazla çalışır. Bu noktada çocuğun en verimli olabileceği ve temelini oluşturacağı okul öncesi dönemini doğru değerlendirmek çok önemlidir. 3 -6 yaş aralığı çocukta pek çok gelişimsel değişimin yaşandığı aralıktır. Çocukta sosyalleşme ihtiyacı artar, insan ilişkileri gelişmeye başlar, ayrıca çocuk benlik duygusunu öğrenir, motor gelişimleri doğru eğitimlerle birlikte gelişir. Bilişsel gelişimleri ise daha yoğun bir eğitime başlamaya hazır kapasiteye gelmiştir.

36 ay okul öncesi eğitim için uygun

Çocuğu ilkokul eğitimine en iyi hazırlayan okul öncesi eğitim, 3-6 yaş aralığında çok kritik ve önemli bir rol oynar. Çocuğun soyut ve somut düşünme yetisini interaktif bir şekilde geliştirdiği, deneyerek öğrenmeyi sağlayan okul öncesi eğitimi alan çocukların birinci sınıfta daha başarılı oldukları yapılan araştırmalarda kanıtlamıştır.

Okul öncesi yılları, dil gelişimi için de önemli

 
Dil gelişimi: Dilin kazanılması ve gelişimi konusunda çalışan bilim insanları, dil gelişiminde özellikle de okul öncesi yıllarının kritik dönem olduğu konusunda birleşmektedirler. Ayrıca dil çocuğun öğrenmesinde çok önemli bir etkendir. Bu nedenlerle okul öncesi yıllarda çocuğun dil gelişimine önem verilmesi, dil gelişimini destekleyici öğretme- öğrenme ortamlarının hazırlanması gereklidir. Çocuğun bu yaşlarda kazanacağı yaşantıların niteliği daha sonraki öğrenmelerini büyük ölçüde etkilemektedir.” 

“Bu bireylerin sosyal ve akademik becerilerinin, okul öncesi eğitimi almamış akranlarına göre daha gelişmiş olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde erken yıllarda verilen kaliteli eğitimin, bireyin sosyal ve toplumsal yaşamda daha etkin ve üretken olmasına katkıda bulunduğu bilinmektedir. Eğitim yatırımlarının getiri oranlarıyla ilgili yapılan bazı çalışmalar, farklı tür ve kademedeki eğitime yapılan yatırımın sonuçlarının farklılaştığını göstermektedir. Buna göre insana yapılan yatırımın getiri oranlarının okul öncesi eğitimde hem diğer eğitim kademelerinden, hem de okul sonrası dönemdeki yetiştirmelerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.”

Diğer Haber ve Duyurular

×

Merhaba!

Bize bir e-posta göndermek veya WhatsApp'tan ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız

[email protected]
× İletişim